Přejít k hlavnímu obsahu
Načítání...

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti Drahomíra Taclová - Společenské centrum Nový dvůr, se sídlem V Aleji 845, Letohrad 561 51, IČO: 63199556, DIČ: CZ6452130641 Zapsán u ŽU Ev.č.: 361100-26301(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-       jméno a příjmení
-       název společnosti
-       e-mail
-       telefonní číslo

2.   Jméno a příjmení, nebo název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zajištění rezervace míst v restauraci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány pouze pod dobu nezbytně nutnou pro účely rezervace míst v restauraci, maximálně však 3 měsíce od požadovaného data rezervace případně udělení souhlasu.

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Drahomíra Taclová - Společenské centrum Nový dvůr, se sídlem V Aleji 845, Letohrad 561 51, e-mail: restaurace@novydvur-letohrad.cz

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.    Poskytovatel webhostingu společnost Alberon s. r. o.
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.   Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-          vzít souhlas kdykoliv zpět,
-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.